Zmiany w funkcjonowaniu żłobków

Gminy będą wydawać opinie o spełnianiu warunków sanitarnych dla klubów dziecięcych. Będą też miały więcej swobody w udzielaniu dotacji prywatnym placówkom.
Od przyszłego miesiąca zaczną obowiązywać nowe przepisy regulujące działalność żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów. Mają one ułatwiać zakładanie i prowadzenie placówek dla maluchów oraz obniżyć koszty ich funkcjonowania. Jednocześnie ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428), w ramach której nowelizowana jest ustawa żłobkowa, przewiduje też nowe zadania dla gmin oraz modyfikacje w tych, które teraz realizują.
Ocena standardów
Jeden z nowych obowiązków jest związany z koniecznością spełniania przez żłobki i kluby dziecięce standardów w zakresie warunków lokalowo-sanitarnych oraz ochrony przeciwpożarowej. Obecnie jest tak, że opinie potwierdzające ich spełnianie wydaje właściwy miejscowo inspektor sanitarny oraz komendant straży pożarnej. Od 1 stycznia 2018 r., zgodnie z nowym brzmieniem art. 25 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157 ze zm.), w przypadku klubów dziecięcych bezpieczeństwo przeciwpożarowe nadal potwierdzać będzie straż pożarna, ale opinię dotyczącą wymogów lokalowo-sanitarnych będzie wydawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Takie rozwiązanie budzi jednak zastrzeżenia części gmin.
Nowości w rejestrze
Istotne zmiany czekają od przyszłego roku samą procedurę wpisywania żłobków i klubów dziecięcych do rejestru oraz sposób jego prowadzenia przez gminę. Składanie wniosku oraz wszystkich niezbędnych dokumentów będzie odbywać się tylko elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia (podobnie będzie w przypadku wykreślania placówki z rejestru, gdy zakończy działalność). Co więcej, podmioty prywatne będą po dopełnieniu formalności otrzymywać od gminy dostęp do tego serwisu, aby mogły same modyfikować niektóre dane podawane w rejestrze oraz przesyłać sprawozdania z działalności.
– Na razie nie wiemy, jak to będzie w praktyce funkcjonować i nie mamy w tej sprawie żadnej informacji z ministerstwa rodziny – wskazuje Jacek Sutryk, dyrektor departamentu spraw społecznych UM we Wrocławiu.
Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, zapewnia, że nie ma powodów do obaw i na 1 stycznia 2018 r. nowe funkcje portalu będą gotowe.
Jednocześnie, poza dotychczasowymi informacjami o adresie i nazwie działających na terenie gminy placówek, w rejestrze znajdą się inne dane na ich temat. Na przykład ich godziny pracy, to, czy są przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, oraz wysokość opłat.

więcej w serwisie Gazety Prawnej – http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1093531,zowe-zasady-opieki-zlobkowej.html

Dodaj komentarz