Żłobek w Łopusznie

Misją w naszym Żłobku jest pomoc Rodzicom w wychowaniu Dziecka i stworzenie najlepszych warunków umożliwiających jego pełen intelektualny, emocjonalny i fizyczny rozwój.

Wprowadzamy dzieci w świat nauki przez zabawę, współprace i przyjaźń, nowe doświadczenia charakterystyczne dla ich wieku rozwojowego.

Celem naszego Żłobka jest:

  • wspomaganie Rodziców w opiece i wychowaniu dziecka
  • wydobycie twórczego potencjału i możliwości rozwojowych dziecka,
  • kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności,
  • budzenie potrzeby dbałości o własne zdrowie i ciało, edukacja prozdrowotna,
  • uczenie współdziałania dzieci w grupie,
  • rozwijanie postawy ekologicznej,
  • kształtowanie umiejętności ekspresji i rozumienia emocji

7.00 - 17.00

OFERUJEMY 47 MIEJSC DLA DZIECIACZKÓW W WIEKU OD 5M-CY DO 3 ROKU ŻYCIA (w wyjątkowych przypadkach do 4 roku). 

Nasz Żłobek to miejsce, gdzie Państwa dziecko otaczane będzie czułą i troskliwą opieką wykwalifikowanego personelu.

Proponujemy Maluchom twórcze spędzanie czasu na:
– zajęciach manualno-plastycznych,
– zabawach edukacyjnych, logopedycznych;
– zajęciach umuzykalniających, zawierających elementy rytmiki,
– zajęciach z języka angielskiego z autorskim programem.

[tab-area4]

Comments are closed.