Tuptusie

Żłobek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ze stacją metra Wierzbno, od strony ulicy Naruszewicza.

W godzinach 7:00 – 18:00 prowadzi działalność opiekuńczą, pielęgnacyjną oraz wychowawczą dla dzieci od szóstego miesiąca życia do 3 lat.

.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut i obejmują głównie zagadnienia z życia codziennego.

Zajęcia logorytmiczne są połączeniem rytmiki z terapią logopedyczną. Odbywają się raz w tygodniu. Dzieci uczą się na nich wysłuchiwania i różnicowania różnych dźwięków, w tym dźwięków mowy

Czytanie i słuchanie bajek pomaga dzieciom w wielu trudnych sytuacjach emocjonalnych, a także jest doskonałą metodą relaksacyjną.

Zajęcia ruchowe z muzyką, na których dzieci podejmują wraz z ciociami pierwsze próby śpiewu i tańca – ilustrują w ten sposób tekst piosenki.

Zabawy z chustą Klanzy łączą wrażenia wzrokowe i dotykowe z ruchem, wprowadzają radosny nastrój oraz odprężenie.

Na zajęciach muzycznych dzieci śpiewają piosenki. Często łączą muzykoterapię z rytmiką.

Raz w miesiącu dzieci z pomocą cioć przygotowują pyszne i zdrowe jedzenie. Kręcą, mieszają, dosypują, wałkują, smakują i dekorują przygotowane przez siebie pyszności.

Zajęcia plastyczne. To bardziej zabawa niż prawdziwe malowanie. Do zajęć wykorzystują różnorodne techniki: malowanie palcami, rysowanie świecą czy malowanie kredkami świecowymi.

Edukacja zdrowotna. Zajęcia te mają na celu wspomagać rozwój fizyczny dziecka poprzez codzienną gimnastykę, zabawy na świeżym powietrzu, na placu zabaw, trening czystości oraz naukę nabywania nawyków higieniczno – zdrowotnych.

Comments are closed.