Pluszowy Miś - Modra

Program opiekuńczo-edukacyjny
Zadaniem żłobka Pluszowy Miś jest wspieranie rozwoju dzieci do lat 3. Najlepszą formą poznawania świata, zdobywania wiedzy i umiejętności jest zabawa. Nauka poprzez zabawę jest naturalnym sposobem przyswajania przez dziecko wrażliwości estetycznej, językowej i społeczno-moralnej. Dlatego też nasz Program opiekuńczo-edukacyjny tworzymy między innymi w oparciu o:
Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz - Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywnie wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania. Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała.
Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - Prowadzenie ćwiczeń tą metodą ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń uczestnik terapii poznaje przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna, czuje się bezpieczniej, staje się aktywny i przejawia większą inicjatywę.
Metodę Pedagogiki Zabawy I. Flemming - gdzie zabawa jest podłożem, na którym prowadzone są różne działania oparte na ruchu, geście, śpiewu, tańcu, muzyce, ekspresji werbalnej, plastycznej i konstrukcyjnej. W tym przypadku zabawa jako działanie aktywne, jako metoda aktywizująca, daje radość, wiedzę, umiejętność, możliwość wyrażania emocji, własnych doświadczeń, spontaniczności, komunikowania się na różnych poziomach oraz możliwość współdziałania w grupie, zespole.

[tab-area2]

"Zabawa dziecka i rozsądek dorosłego to owoce dwóch pór roku. Nie ma myśliciela, który potrafiłby dokonać więcej ani bawiącego się dziecka, które potrafiłoby zrobić mniej." - W. Black
Najważniejsze w naszej placówce jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym jak i psychicznym. W każdej grupie wiekowej prowadzone są zajęcia dostosowane do potrzeb rozwojowych naszych podopiecznych. Poprzez codzienną zabawę dzieci poznają otaczający ich świat. Uczą się chodzić, rozwijają swoją mowę i myślenie, ale także pod czujnym okiem pedagogów przyswajają dobre nawyki ćwicząc samoobsługę i ucząc się właściwych zachowań podczas posiłków, zajęć i spacerów, na których kształtujemy u najmłodszych podstawowe zasady bezpieczeństwa i poruszania się na ulicy. Dużą wagę przywiązujemy do nauki samodzielności, dzięki czemu nasze dzieci łatwiej radzą sobie w późniejszej edukacji przedszkolnej.
"Każde dziecko w momencie urodzenia ma większą inteligencję potencjalną niż inteligencja, której używał Leonardo da Vinci" - Glenn Doman
W żłobku odbywają się codziennie zajęcia odpowiednio dostosowane do grup wiekowych:
ruchowe, mające na celu rozwój psychomotoryczny dziecka, które ćwiczy chodzenie i równowagę ciała za pomocą zabaw z elementami metody integracji sensorycznej; gimnastyka, zajęcia z rytmiki
plastyczno-techniczne rozwijające między innymi zdolności manualne, wyobraźnię i przygotowujące do nauki pisania
zajęcia w grupie i zajęcia indywidualne (czytanie bajek, nauka wierszyków i piosenek, zabawy konstrukcyjne, zgadywanki, układanki, zabawy tematyczne, zabawy słuchowe, zajęcia integracyjne )
nauka samoobsługi i zasad bezpieczeństwa
W ofercie edukacyjnej posiadamy:
zajęcia z j. angielskiego
zajęcia z rytmiki
zajęcia plastyczno-techniczne
zajęcia z sensoplastyki
zajęcia muzyczne dla dzieci
zabawy z chustą animacyjną Klanza
zajęcia sensomotoryczne
zajęcia z logopedą
zajęcia z psem
oraz wiele innych
Odbywają się także w naszej placówce imprezy okolicznościowe, przedstawienia i teatrzyki z wieloma atrakcjami dla dzieci.

Comments are closed.