Klub Malucha "Karuzela"

Klub Malucha "Karuzela" powstał w 2009 roku jako jeden z pierwszych w Krakowie i sprawuje funkcję opiekuńczą oraz edukacyjno-wychowawczą i jest formą opieki dziennej nad dzieckiem.

Klubu Malucha "Karuzela" zaprasza na kursy, szkolenia, warsztaty. Organizuje je dla rodziców, studentów, nauczycieli, wychowawców oraz wszystkich, którzy chcą pracować lub już pracują z dziećmi. Po każdym szkoleniu wystawia zaświadczenie wraz ze szczegółowym opisem warsztatów.

 

Oferta:
Opieka i pielęgnacja dziecka do lat 3 - czas trwania 4h+20h praktyk w Klubie Dziecięcym

Warsztat prowadzony przez położną

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna Pediatryczna (Dzieci i niemowląt) - czas trwania 8h

Warsztat prowadzony przez Instruktora z certyfikatem instruktora BLS / AED Europejskiej Rady Resuscytacji
Muzykoterapia najmłodszych - czas trwania 4h

Warsztat prowadzony przez dyplomowanego Muzykoterapeutę
Warsztat Jak pomóc? - praca z dzieckiem z nadpobudliwością - czas trwania 4h

Bajkoterapia - czas trwania 4h

prowadząca psycholog/terapeutka dziecięca
Po co logopeda dzieciom, które jeszcze nie mówią? - istota profilaktyki logopedycznej najmłodszych

Jak reagować na złość i bunt małego dziecka. Czemu służy złość i co z nią zrobić. Jak uczyć dziecko radzenia sobie ze złością własną i innych - czas trwania 3h

prowadzi psycholog, terapeutka dziecięca
Aktywne metody wspomagania adaptacji dziecka w żłobku, przedszkolu - czas trwania 2h. Radzenie sobie z lękiem, smutkiem i płaczem dziecka

Warsztat dla rodziców- "Przygotowanie dziecka i rodziców do przedszkola. Czy jesteście gotowi?"

W żłobku regularnie prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe.

Są to zajęcia:
- dydaktyczne ,
- muzyczno-ruchowe,
- zabawy manualne i konstrukcyjne,
- plastyczne,
- językowe,
- bajkoterapia,
- muzykoterapia,
- zajęcia uczące dzieci higieny i samodzielności,
- zajęcia z logopedą.

Comments are closed.