Klub Dziecięcy "Terefere"

  • Do Klubu Dziecięcego TEREFERE zapraszamy dzieci w wieku od 1-3 lat.
  • Klub działa pięć razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek) w godzinach od 8:30 do 17:00.
  • Grupa dzieci liczy maksymalnie 15 osób. opiekują się nimi trzy wykwalifikowane opiekunki.
  • Klub znajduje się na ulicy Plac Generała W. Sikorskiego 4/1, w Krakowie; okolice ul. Józefa Piłsudskiego/ Garncarskiej.
  • W ramach przystosowania się Dziecka do nowego otoczenia zapraszamy na bezpłatną adaptację.
[tab-area2]

W ramach ponoszonej opłaty, Klub Terefere oferuje zajęcia dostosowane do możliwości wiekowych dzieci, w tym m.in.:

- zajęcia ruchowe,

- warsztaty plastyczne,

- inne zajęcia stymulujące rozwój Dziecka.

Comments are closed.