Kącik Maluszka

Żłobek „Kącik Maluszka” zapewnia opiekę nad dzieckiem przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.30.

[tab-area2]

W ramach czesnego żłobek oferuje:

- zajęcia a językiem niemieckim (dla dzieci od 20 miesiąca życia),

- zajęcia a językiem angielskim (dla dzieci od 20 miesiąca życia),

- zajęcia rytmiczno-muzyczne,

- zajęcia gimnastyczne,

- zajęcia z elementami bajkoterapii,

- zajęcia relaksacyjne,

- zajęcia plastyczne,

- zajęcia kulinarne,

- zajęcia sensoryczno-motoryczne,

- zajęcia z logopedą,

- comiesięczne spotkania rodziców ze specjalistą (logopedą, położną, dietetykiem, pedagogiem, znawcą literatury dziecięcej, animatorem zabaw dziecięcych).

Comments are closed.