Ciuchcia Puch Puch (Stradomska 12)

Żłobek mieści się w budynku  Przedszkola Ciuchcia Puch Puch Wawer i został utworzony specjalnie z myślą o naszych najmłodszych podopiecznych i ich rodzicach.

Dla najmłodszych wychowanków otworzono grupę żłobkową, której opiekunowie w szczególny sposób dbają o to, aby rozłąka z rodzicami była dla maluszków jak najmniej przykra, a dzieci szybko zaaklimatyzowały się w nowym miejscu.

Wszystkim podopiecznym zapewnia zdrowe, zbilansowane posiłki, przygotowywane na miejscu przez panie kucharki, a jego dodatkowymi atutami są położenie w cichej, zielonej okolicy oraz duża przestrzeń do zabaw dla dzieci.

.

Realizacja programu odbywa się poprzez:

 • Zabawy swobodne w kącikach tematycznych
 • Zabawy tematyczne oraz gry edukacyjno-wychowawcze
 • Kształtowanie nawyków higienicznych, porządkowych i grzecznościowych
 • Zabawy z językiem angielskim
 • Zajęcia i zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne
 • Zajęcia rytmiczno-muzyczne
 • Zajęcia plastyczne
 • Zabawy ruchowe
 • Profilaktyczne zabawy logopedyczne
 • Pedagogikę zabawy wg Klanzy
 • Glottodydaktykę
 • Dziecięcą matematykę
 • Spotkania ze sztuką

Comments are closed.