Ciuchcia Puch Puch (Klaudyny 32)

Żłobek prywatny Ciuchcia Puch Puch Bielany  to wymarzone miejsce, gdzie poprzez zabawę pod okiem starannie dobranej kadry maluszki odkrywają świat, zdobywają nowe umiejętności i nawiązują pierwsze przyjaźnie.

Do żłobka zapraszamy dzieci od 18 miesiąca życia.

Żłobek jest usytuowany na styku dzielnicy Bielany i Żoliborz.

.

Realizacja programu odbywa się poprzez:

 • Zabawy swobodne w kącikach tematycznych
 • Zabawy tematyczne oraz gry edukacyjno-wychowawcze
 • Kształtowanie nawyków higienicznych, porządkowych i grzecznościowych
 • Zabawy z językiem angielskim
 • Zajęcia i zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne
 • Zajęcia rytmiczno-muzyczne
 • Zajęcia plastyczne
 • Zabawy ruchowe
 • Profilaktyczne zabawy logopedyczne
 • Pedagogikę zabawy wg Klanzy
 • Glottodydaktykę
 • Dziecięcą matematykę
 • Spotkania ze sztuką

Comments are closed.