logotyp

Baby City

„Baby City” – Niepubliczny Żłobek i Europejskie Przedszkole Ekologiczne na warszawskiej Sadybie przyjmuje dzieci od 7 miesiąca do 6 lat. Baby City to niepowtarzalna szansa nauki w dwujęzycznym środowisku anglojęzycznym z bogatą ofertą zajęć kreatywnych, projektów badawczych, aktywności sportowych i dodatkowych. Baby City jest ambasadorem zdrowej kuchni i zdrowego stylu życia.

Baby City przez wiele lat wypracowało sobie opinię miejsca tętniącego życiem.

Jako jedyna placówka dla dzieci w wieku do 6 lat w Warszawie wprowadziła innowacyjny program: Twórcze rozwiązywanie problemów – EDUKACJA twórcza w przedszkolu.

Program ten koncentruje się na uwalnianiu w dzieciach ich potencjału kreatywności i innowacyjności, opiera się na zasadzie pracy zespołowej, synergii oraz przybiera formy i metody pracy typowe dla edukacji wielozmysłowej.

Kadra wykorzystuje innowacyjne metody edukacyjne oraz programy autorskie uwzględniające indywidualne potrzeby, zainteresowania i zdolności przedszkolaków.

  • edukacja jest w systemie dwujęzycznym w języku polskim i angielskim;
    • zajęcia w języku polskim i angielskim mają charakter komplementarny;
    • w trakcie zajęć wykorzystuje się bogate pomoce dydaktyczne, w tym tablice multimedialne, oraz programy edukacyjne EduSensus wspomagające proces diagnozy dziecka w zakresie gotowości szkolnej oraz proces przygotowania i przeprowadzenia zajęć wyrównawczych.

.

.

Dodaj komentarz