Publiczny Super żłobek 2017 – Warszawa Wola

Jak co roku w grudniu 2017 r. Rodzice wybrali najlepsze żłobki w Warszawie. W sumie w rywalizacji o tytuł „Super Żłobek 2017” stanęło ponad osiemdziesiąt placówek (publicznych i prywatnych).
Już po raz piąty do udziału w konkursie na „Super żłobek” stołeczny ratusz zaprosił placówki niepubliczne – żłobki i kluby dziecięce, a po raz trzeci – dziennych opiekunów. W konkursie udział wzięły 64 żłobki publiczne i mini żłobki, 34 żłobki niepubliczne oraz 39 dziennych opiekunów, a zagłosowało ponad 3000 rodziców. Rodzice i opiekunowie, za pośrednictwem anonimowej ankiety online, oceniali żłobki we wszystkich sferach; począwszy od jakości opieki i zajęć dla maluchów, otwartości na kontakty z rodzicami, poprzez zdrowe i smaczne posiłki, po wyposażenie placówek. Stołeczne placówki realizują uwagi i sugestie rodziców, aby sprostać ich oczekiwaniom. Żłobki wciąż się zmieniają, a ich pracownicy motywowani są do podnoszenia jakości opieki nad dziećmi.
– Dziękuję za codzienny wysiłek i zaangażowanie, za profesjonalną organizację pracy na rzecz najmłodszych mieszkańców Warszawy, za wrażliwość i troskę o dzieci oraz umiejętność mądrej współpracy z rodzicami – mówił Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy.
w kategorii żłobków publicznych najlepszym żłobkiem w Warszawie uznano żłobek na Woli – Mini Żłobek ul. Górczewska 27/35

Dodaj komentarz