O Nas

Głównym polem działania Firmy Euro-Doradztwo jest przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy UE a także zarządzanie projektami (sprawozdawczość, sporządzanie wniosków o płatność, uczestnictwo w kontrolach instytucji przyznającej dofinansowanie).


zlobki